top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverKoren International Law

Update UBO-register

Bijgewerkt op: 6 sep. 2020Vanaf 27 september UBO-registratieplicht voor rechtspersonen en personenvennootschappen.


Wij berichtten u eerder al in dit artikel over het UBO-register, waar het voor dient en wanneer u registratieplicht heeft. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit is de persoon met een aandelenbelang of zeggenschap van meer dan 25%. Volgens Europese regelgeving was Nederland verplicht voor 10 januari 2020 een UBO- register in te voeren. De eerste Kamer stemde echter niet eerder dan 23 juni 2020 in met het wetsvoorstel voor het UBO-register, en het register zal daarom pas op 27 september 2020 in werking treden.


Bestaande organisaties


Heeft u al een rechtspersoon? De Kamer van Koophandel stuurt tijdig een brief aan alle UBO-plichtige rechtspersonen die in het Handelsregister staan ingeschreven. In deze brief wordt uitgelegd hoe je de UBO's kan inschrijven. Dit kan online, via een formulier (post) of via de notaris. Er is geen haast bij geboden, u heeft namelijk tot 27 maart 2022 de tijd om de registratie te doen. Het is wel zaak om voor die tijd uw UBO-registratie te doen, want het niet tijdig voldoen aan de registratieplicht is een economisch delict waar hoge straffen op staan.

U hoeft niet te wachten op de brief van de KvK; vanaf 27 september kunt u via de website van de KvK uw UBO's inschrijven bij de KvK. De inschrijving mag worden gedaan door de tekenbevoegden van de rechtspersoon of personenvennootschap.


Startende organisaties


Organisaties die vanaf 27 september 2020 worden ingeschreven, zijn verplicht om direct hun UBO's in te schrijven in het Handelsregister. Bij de inschrijving van de rechtspersoon of personenvennootschap schrijven zij tegelijkertijd hun UBO's in bij de KvK, of bij de notaris. Startende organisaties kunnen niet online hun UBO's inschrijven.


Wat moet er geregistreerd worden?


De rechtspersoon of personenvennootschap moet de gegevens van zijn UBO's melden bij de KvK. Sommige gegevens worden voor iedereen zichtbaar (naam, geboortemaand en jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het economische belang van de UBO), andere gegevens zijn alleen zichtbaar voor de Financial Intelligence Unit Nederland (bijvoorbeeld BSN-nummer, woonadres en afschriften van documenten).


Openbaarheid


Wij adviseren u om voor uzelf na te gaan welke gevolgen de registratie in het UBO-register voor u heeft. Door de gegevens van het UBO-register te combineren met de gedeponeerde jaarstukken in het Handelsregister van de KvK, wordt meer zichtbaar van uw belang in een onderneming dan voorheen het geval was.

Heeft u vragen over het UBO-register of wenst u ondersteuning bij het vaststellen of voor u de UBO-registratieplicht geldt of wenst u ondersteuning bij inschrijving in het UBO-register? Neem dan gerust contact met ons op59 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page