top of page

 

Koren Advocaten

 

 

Door onze expertise kunt u optimaal ondernemen

Een fusie en overname advocaat bij een bedrijfsovername

 

Het kan aantrekkelijk zijn om groei te realiseren door een ander bedrijf over te nemen. De activiteiten van de betreffende onderneming passen in de plannen van uitbreiding. Er zijn mogelijk synergie effecten, er kunnen andere markten worden bereikt of er is extra know-how toegankelijk. Het is verstandig daarbij een fusie en overname advocaat in te schakelen. Want bij het overnemen van een andere onderneming is een grondige doorlichting van de doelvennootschap een vereiste. Bij een zogenaamd due diligence onderzoek kunnen waarde veranderende factoren worden opgespoord en verdisconteerd worden in de koopprijs. Ook heeft een koper een onderzoeksplicht. Zonder gedegen onderzoek kan een koper in een procedure geconfronteerd worden met de beslissing van de rechter dat de koper een bepaald gebrek had kunnen kennen, bijvoorbeeld als er informatie over is verstrekt in de data room.

Het inschakelen van een fusie en overname advocaat is dan ook zeker geen overbodige luxe. De advocaat zal voor u een boekenonderzoek doen, waardoor duidelijk wordt welke eventuele risico´s u loopt. Bovendien kan een fusie en overnameadvocaat onderhandelen over de koopovereenkomst zodat de juiste garanties worden bedongen.

Neem contact met ons op

Ons kantoor:


Veemkade 298
1019 HD Amsterdam

Telefoon: 020-6692101
Fax: 020-6692235

info@korenlegal.com

 

 

bottom of page