top of page

 

Koren Advocaten

 

 

Door onze expertise kunt u optimaal ondernemen

De rol van de observator in een WHOA traject

 

De invoering van de WHOA, heeft ook tot gevolg dat de rechter nieuwe functies moet aanwijzen tijdens het WHOA traject. Dit zijn onder andere de herstructureringsdeskundige, die zich actief bezig gaat houden met het herstructureren van de betreffende onderneming. Daarnaast benoemt de rechter een observator. De observator dient voor het toezicht houden op de totstandkoming van een akkoord tussen de schuldenaar en de schuldeisers. Het akkoord vormt de basis van de WHOA en dient zorgvuldig samengesteld te worden. De observator dient de rechter te informeren over de stand van zaken en hierbij de belangen van de schuldeisers in het belang te houden. De rol van de observator is altijd onafhankelijk en onpartijdig.

Neem contact met ons op

Ons kantoor:


Veemkade 298
1019 HD Amsterdam

Telefoon: 020-6692101
Fax: 020-6692235

info@korenlegal.com

 

 

bottom of page