top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverKoren International Law

Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen


Als ondernemers of beroepsbeoefenaren willen samenwerken kan dat heel laagdrempelig in een personenvennootschap. Op dit ogenblik kennen wij drie soorten personenvennootschappen:

  1. De maatschap (voor beroepsbeoefenaren);

  2. De vennootschap onder firma (voor bedrijven) en

  3. De commanditaire vennootschap.

Huidige wet sterk verouderd

De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt niet meer aan de behoeften van ondernemers. Minister Dekker, minister voor Rechtsbescherming, wil daarom de personenvennootschappen in een nieuw jasje steken. Met het Wetsvoorstel Modernisering Personenvennootschappen wil Minister Dekker de personenvennootschap aantrekkelijker maken:

Dekker: ,,De personenvennootschap speelt een belangrijke rol in het rechtsverkeer, voor het bedrijfsleven en voor de Nederlandse economie. Door te vernieuwen wil ik het ondernemerschap stimuleren. Hierdoor wordt het makkelijker om zaken te doen en wordt onze concurrentiepositie sterker."

Door vennootschap nieuwe stijl flexibeler in handelsverkeer

Het voordeel van het wetsvoorstel is dat gebruikers van de vennootschap nieuwe stijl flexibeler zijn in het handelsverkeer, zonder dat zij veel extra juridisch advies hoeven in te winnen. Dit wordt met name bereikt door deze drie belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel:

1. Het onderscheid tussen beroep en bedrijf verdwijnt

Het nieuwe wetsvoorstel kent nog maar twee rechtsvormen: De vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven bestaan qua naam, maar de verschillen verdwijnen. Ook het aansprakelijkheidsregime wordt gelijkgetrokken. In het huidig regime zijn de maten van een maatschap voor gelijke delen aansprakelijk, en de vennoten van een onderneming elk voor het volledige bedrag. Dit verschil wordt in de nieuwe wetgeving opgeheven; alle vennoten zijn in beginsel hoofdelijk, dus voor het volledige bedrag, aansprakelijk.

2. Toe- en uittreding vennoten vereenvoudigd

Het toe- en uittreden van vennoten wordt met het wetsvoorstel vereenvoudigd en kan volgens de afspraken van de bestaande overeenkomst tussen de vennoten. Het is daarvoor niet meer noodzakelijk dat de vennootschapsovereenkomst eerst ontbonden wordt. De personenvennootschap blijft bestaan als een van de vennoten uittreedt, tenzij anders overeengekomen. Verder wordt er ook duidelijkheid gegeven over de aansprakelijkheid van toetredende vennoten voor schulden van de vennootschap: zij zullen alleen aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap die zijn ontstaan na hun toetreden.

3. Alle personenvennootschappen verkrijgen rechtspersoonlijkheid

Anders dan in de huidige wetgeving zullen alle personenvennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Hierdoor zal in de toekomst de vennootschap als entiteit eigenaar worden van alle goederen van de onderneming en niet meer individuele vennoten gezamenlijk. De rechtspersoonlijkheid van de vennootschap ontstaat zelfs als een notariële akte ontbreekt of de vennootschap niet is ingeschreven in het handelsregister. Dit zal natuurlijk ook een wijziging van het fiscale regime inhouden.

Gaat dit wetsvoorstel het wél redden?

Het is niet de eerste keer dat er een voorstel wordt gedaan de wet op de personenvennootschappen te moderniseren. Het laatste wetsvoorstel heeft na lang beraad de eindstreep niet gehaald. Wij verwachten  dat dit eenvoudige wetsvoorstel het wél gaat redden.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de actuele stand van zaken van het wetsvoorstel of wenst u advies bij het inrichten van een samenwerkingsverband? Neem dan gerust contact met ons op.

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page