top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverKoren International Law

Mag een werknemer ontslagen worden tijdens de Coronacrisis?In tijden van crisis kunnen dalende omzetten ertoe leiden dat een werkgever zich genoodzaakt ziet om werknemers te ontslaan. Echter, het kabinet dringt in de Corona crisis aan op behoud van werk en heeft haar steunmaatregelen daar ook op ingesteld. Zo bevat de huidige NOW-regeling - die geldt tot 1 juni - een ontslagverbod voor werkgevers die aanspraak willen maken op deze regeling. Is het nog wel mogelijk om werknemers te ontslaan in deze crisis? En hoe is dat na 1 juni?

Ontslag tijdens de Corona crisis

1e steunpakket tot 1 juni

Om werknemers te ontslaan is toestemming nodig van het UWV, of van de rechter. Eén van de gronden waar gebruik van kan worden gemaakt is de a-grond van artikel 7:669 lid 3 onder a BW: ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

In tijden van crisis is het doorgaans gemakkelijker om toestemming voor ontslag te krijgen van het UWV. Het is immers eenvoudiger aannemelijk te maken dat er sprake is van veranderende bedrijfseconomische omstandigheden. Het ligt vervolgens ook in de lijn der verwachtingen dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen. Een crisis kan voor sommige werkgevers dan ook aanleiding zijn de organisatie te saneren, om zo sterker uit de crisis te komen. Om te voorkomen dat werkgevers in deze tijd massaal tot ontslag van werknemers overgaan, heeft het kabinet de NOW-regeling in het leven geroepen (lees hier ons artikel hier over). Deze regeling, die in beginsel geldt tot eind mei, geeft werkgevers de mogelijkheid tot vergoeding van een deel van de loonkosten bij teruglopende omzetten tijdens de Corona crisis. Om werkgelegenheid te waarborgen, bevat de regeling een ontslagverbod.  Dit houdt in dat de werkgever gedurende de looptijd van de subsidie, in beginsel tot eind mei, geen ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen mag aanvragen. De werkgever die toch een werknemer ontslaat, krijgt een forse boete. Deze is bijna twee keer het bedrag van de ontvangen subsidie. Het is dus kiezen tussen een beroep doen op steun óf uw werknemers  te ontslaan en reorganiseren. 

Nieuw pakket steunmaatregelen na 1 juni

Minister Koolmees heeft aangekondigd na 1 juni een nieuw pakket steunmaatregelen te introduceren. Het lijkt erop dat hiermee de verlenging van de NOW-regeling een feit is. De Minister is bovendien voornemens de ontslagboete uit de NOW-regeling te schrappen. Na 1 juni mogen bedrijven wat hem betreft én steun krijgen én reorganiseren. De Minister betoogt dat herstructurering mogelijk moet zijn om faillissement te voorkomen, zodat juist werkgelegenheid behouden blijft. Deze redenering wordt niet door iedereen gevolgd. Oppositiepartijen PvdA en SP dreigen tegen het noodpakket te stemmen als de boete op ontslag sneuvelt. Ook de FNV staat niet achter de schrapping van de boete. 


Als het nieuwe steunpakket, zoals door de Minister aangekondigd wordt aangenomen, zal het na 1 juni mogelijk zijn om op grond van bedrijfseconomische omstandigheden werknemers te ontslaan, terwijl voor het loon van de andere werknemers een beroep wordt gedaan op de steunmaatregel.


Koren Advocaten kan u ondersteunen bij vragen over herstructurering en ontslag. Neem daarvoor contact met ons op.

27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page